30. kolovoza 2019.

Započeli radovi na uređenju dvorišta

Sredinom kolovoza 2019. godine su započeti radovi na uređenju dvorišta. Planirano je ravnanje terena, postavljenje ljevane gume i nabava novih igrala, izgradnja novog pristupnog puta i novog ulaza za invalide. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku – Javni poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/ dječjim vrtićima u 2018. godini.

Izvođač radova je Jela d.o.o. Projekt "Unaprjeđenje okoliša - uređenje dvorišta Dječjeg vrtića Radost - Dvorište sreće" odobren je za financiranje nakon prijave na javni poziv Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima u 2018. godini. Odobreno je oko 370.000,00 kn, a ostatak u iznosu od 428.972,00 kn financira Grad Crikvenica.

Zadnje objave