logo ESF
Sadržaj web-stranice projekta "Radost za radost" je isključiva odgovornost Grada Crikvenice.
PROJEKTI

Radost za radost

Nositelj projekta je Grad Crikvenica, a partner je Dječji vrtić “Radost”.
Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda iznosom od 4.953.456,36 kuna, što je i ukupna vrijednost projekta.
Projekt “Radost za radost” se provodio temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj UP.02.2.2.08.0069, sklopljenog 20. studenoga 2018. godine, koji se financirao iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju od 2014. do 2020. godine. Nositelj projekta je Grad Crikvenica, a partner Dječji vrtić “Radost”. Projekt je trajao do 21. svibnja 2021. godine.
Projekt omogućava znatno poboljšanje usklađenosti obiteljskog i poslovnog života kroz sigurnu brigu za djecu, zapošljavanje koje uključuje zaposlene na projektu, ali i poboljšane mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih roditelja zbog sigurne skrbi za djecu. Kroz projekt su se financirale plaće 14 djelatnika, strojevi, oprema, didaktikeate brojne edukacije koje će doprinijeti kvaliteti rada i prepoznatljivosti vrtića.
sat

Produljeni rad vrtića

Radno vrijeme vrtića u Jadranovu i Selcu te jasličkih skupina u Crikvenici produženo je do 18:00 sati. U Crikvenici je oformljena popodnevna vrtićka skupina koja radi do 20:30.

Nabava opreme

Kroz projekt “Radost za radost” nabavljen je namještaj i didaktika za odgojno-obrazovne skupine, oprema i strojevi za kuhinju i vešeraj te računalna i uredska oprema. Nakon provedenih postupaka nabave utrošeno je ukupno 665.983,85 kn.
nabava
knjige

Provedene edukacije

U sklopu projekta su provedene brojne edukacije ukupne vrijednosti 303.780,00 kn: Montessori edukacija, rano učenje engleskog jezika, senzorne integracije, rad s potencijalno darovitom djecom, eko radionice, radionice grafičkih tehnika, radionice timskog rada, terapija igrom, radionice specifičnosti rada s roditeljima s djecom s teškoćama, razvoj pedagoških kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika i razvoj kompetencija djece te stručne ekskurzije.

Provedba projekta

21. studenoga 2018.
Projekt "Radost za radost"

Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu Jasminka Citković i ravnateljica Dječjeg vrtića […]

5. prosinca 2018.
Radionica "Zdrava prehrana"

U sklopu projekta "Radost za radost" organizirana je radionica zdrave prehrane za kuhare i pomoćno […]

5. prosinca 2018.
Edukacija u Centru "Bistrić"

Kroz projekt "Radost za radost" financira se edukacija za voditelja kraćeg programa za rad s […]

10. prosinca 2018.
Eko radionice za odgojitelje

U sklopu projekta "Radost za radost" organizirane su radionice eko tematike za odgojitelje Dječjeg vrtića […]

11. veljače 2019.
Radionice "Recikliranje plastičnih vrećica"

Tijekom siječnja i veljače u Dječjem vrtiću Radost održane su radionice eko tematike: Recikliranje plastičnih […]

1 2 3 6
Više nema članaka.