Radost za radost

esf logo

Projekt “Radost za radost” se provodi temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj UP.02.2.2.08.0069, sklopljenog 20. studenoga 2018. godine, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju od 2014. do 2020. godine. Nositelj projekta je Grad Crikvenica, a partner je Dječji vrtić “Radost”. Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda iznosom od 4.953.456,36 kuna, što je i ukupna vrijednost projekta.

Projekt omogućuje znatno poboljšanje usklađenosti obiteljskog i poslovnog života kroz sigurnu brigu za djecu, zapošljavanje koje uključuje zaposlene na projektu, ali i poboljšane mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih roditelja zbog sigurne skrbi za djecu. Kroz projekt se financiraju plaće 14 djelatnika, strojeva, opreme, didaktike te brojne edukacije koje će doprinijeti kvaliteti rada i prepoznatljivosti vrtića.

Radno vrijeme vrtića u Jadranovu i Selcu te jasličkih skupina u Crikvenici produženo je do 18,00 sati. U Crikvenici je oformljena popodnevna vrtićka skupina koja radi do 20,30 sati. Financira se nabava opreme, strojeva, didaktičkog materijala te namještaja u ukupnoj vrijednosti 733.800,00 kn.

Brojne edukacije koje će doprinijeti kvaliteti rada i prepoznatljivosti vrtića: Montessori edukacija, edukacije iz engleskog jezika, senzorne integracije, rada s potencijalno darovitom djecom, eko radionice, radionice grafičkih tehnika, radionice timskog rada, edukacija terapija igrom, radionice specifičnosti rada s roditeljima s djecom s teškoćama, razvoj pedagoških kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika i razvoj kompetencija djece, stručne ekskurzije. Ukupna vrijednost edukacija je 303.780,00 kn.

Posjet DV Montessori u Zagrebu

U subotu, 11. svibnja 2019., djelatnici Dječjeg vrtića “Radost” Crikvenica posjetili su Dječji vrtić Montessori u Zagrebu. Posjet je organiziran u sklopu stručnog usavršavanja, a financiran kroz projekt “Radost za…
bus

Radionice “Kako osmisliti radionicu?”

U našem vrtiću u veljači su održana dva susreta, dvije radionice pod nazivom “Kako osmisliti radionicu?”. Voditeljice radionica bile su Sonja Pribela Hodap, unic. spec. psych., i Sandra Miculinić, odgojitelj…

Radionice “Recikliranje plastičnih vrećica”

Tijekom siječnja i veljače u Dječjem vrtiću Radost održane su radionice eko tematike: Recikliranje plastičnih vrećica 1 i 2. Kroz ove dvije radionice odgajatelji su prepoznali korist plastičnih vrećica kroz…
odgojitelji

Sadržaj web-stranice projekta “Radost za radost” je isključiva odgovornost Grada Crikvenice.

Izbornik