Projekt “Od ideje do ostvarenja”

Dječji vrtići “Radost” Crikvenica, “Cvrčak i mrav” Tribalj i “Fijolica” Novi Vinodolski već osmu godinu za redom provode u Hrvatskoj jedinstveni program zajedničkog stručnog usavršavanja. Cilj nam je omogućiti našim odgojno-obrazovnim i drugim djelatnicima što kvalitetnije stručno usavršavanje dovođenjem relevantnih predavača na naše područje, poticanje naših praktičara na dijeljenje i prezentiranje svojih znanja, vještina i iskustava. Time dijelimo i naše vanjske i unutrašnje resurse, ali i sve troškove koji nastanu tijekom izvođenja tog programa. Uz zajednički program kojeg planiramo za svaku pedagošku godinu posebno, planiramo i zajedničke projekte.

Naš najnoviji projekt pod nazivom “Od ideje do ostvarenja” potaknut je spoznajom da se osnovne poduzetničke kompetencije kod čovjeka mogu prepoznati od najranijih dana njegovog života. Kada ih uspijemo prepoznati, postavljamo sljedeće pitanje: što ćemo učiniti sa tom spoznajom, kako omogućiti djetetu da razvije svoje potencijale? Stoga je primarni cilj ovog projekta razvoj inicijativnosti, kreativnosti i poduzetnosti kod djece što podrazumijeva sposobnost djeteta da vlastite ideje iznosi i ostvaruje u različitim aktivnostima i projektima koji su jedan od oblika prirodnog, integriranog učenja djece.

Istraživanja pokazuju da su uspješni poduzetnici odrastali u uvjetima u kojima im je bilo omogućeno baviti se stvarima koje vole, preuzimat odgovornost, gdje im je pružena mogućnost mijenjanja stvari, odnosno gdje su odgajatelji, učitelji i roditelji razvijali osobine koje im omogućuju uspjeh u poslovanju i brže prilagođavanje društvenim i gospodarskim promjenama.

Drugi cilj je osposobiti odgajatelje kako prepoznati takve “iskre” u očima djece, kako bi ih bili u mogućnosti poduprijeti, osnažiti i motivirati na tom ranom istraživačkom putu. Kroz projekt su organizirane edukacije za odgajatelje, kako bi ih se osnažilo za prepoznavanje i poticanje kompetencija poduzetnosti i inicijativnosti kod djece predškolske dobi i razvoj različitih projekata. Projektno učenje je jedan od najprirodnijih načina djece.

Kroz rad na projektima potiče se razvoj kritičkog mišljenja, suradnja među djecom, samostalno dolaženje do zaključaka, kreativnost i inovativna, drugačija rješenja. Upravo to su osnovne sastavnice poduzetništva.

Uloga odgajatelja je prepoznavanje i podržavanje interesa djece, planiranje materijala, posjeta, susreta sa relevantnim poslovnim subjektima te prezentacija postignutoga roditeljima, lokalnoj i akademskoj zajednici. Odgajatelji biraju teme kojima će se baviti u svojoj skupini temeljem interesa djece. Započeti projekti su: smokva, svemir, što je visina i kako je vide jasličarci, robot – stroj za mjerenje vjetra itd.

Planira se povezivanje sa vrtićima iz drugih zemalja putem različitih web platformi, za što će se odgajatelji dodatno educirati. Jedan od podprojekata je internacionalni projekt Little STEMists koji se provodi u 12 zemalja. Edukacija odgajatelja se provodi kontinuirano tijekom trajanja projekta. Provest će se istraživanja “Samoprocjena poduzetničkih kompetencija odgajatelja” i “Stavovi odgajatelja prema poduzetništvu u ranoj dobi”.

djeca

Treći cilj projekta je povezati odrasle i djecu te pokrenuti novu priču iz koje djeca uče od odraslih i obratno.
U sklopu toga planirana je organizacija Poduzetničkih dana koji bi se održavali u mjesecu svibnju svake godine na lokaciji jedne od naših tri samouprava. Ovogodišnje Poduzetničke dane tematski smo povezali sa znanosti i nose naziv “Znanost i poduzetništvo”. Održat će se u Crikvenici 10. i 11. svibnja 2018. godine.

Kroz predstavljanje projekata koji nose ovu poveznicu, prvog dana bi povezali cjelokupnu odgojno-obrazovno vertikalu kroz plenarna predavanja i prikaz primjera dobre prakse vrtića, osnovnih i srednje škole te fakulteta. Drugi dan planiramo s našim partnerima u organizaciji (lokalnim samoupravama, komorama – obrtničkom i gospodarskom, HBOR PGŽ, Poduzetničkim centrom “Vinodol”) organizirati događanja za zainteresirane poduzetnike gdje bi se upoznali s primjerima dobre prakse koji povezuju poduzetništvo i znanost.

prezentacija

Aktivnosti i rezultati projekta biti će dostupni na web stranicama tijekom trajanja projekta. Stručni djelatnici će provedene podprojekte prezentirati na raznim stručnim skupovima i konferencijama; organizirati će se stručni skup za odgojno-obrazovne djelatnike Primorsko goranske i Istarske županije. Ostvareni projekti u radu s djecom biti će prikazani u knjizi “Od ideje do ostvarenja – inovativnost, kreativnost i poduzetnost u ranoj dobi”.

Izbornik