INFO KUTAK

Upisi

Upisi se provode za djecu s prebivalištem ili boravištem na području Grada Crikvenice. Redoviti upisni rok za jasličke i vrtićke programe počinje početkom travnja. Upisi u kraći program ranog učenja engleskog jezika se provodi u rujnu, u kraći program za darovitu djecu u listopadu, a u kraći program predškole početkom siječnja.
stablo

Kako upisati dijete?

Zahtjev za upisi u 10-satne i 5,5-satne programe se predaje putem web aplikacije e-Upisi. Za korištenje aplikacije je potrebno imati korisnički račun u sustavu e-Građani. Prednost e-Upisa je da se dokumenti potrebni za upise automatski povlače iz sustava e-Građani.

Upute za e-Upise
Slobodna mjesta
Slobodna mjesta se popunjavaju prema broju bodova, od većeg ka manjem.
Trajanje e-Upisa
Upisni rok traje najdulje do 10 dana. Predaja zahtjeva izvan upisnog roka nije moguća.

Neupisana djeca

U sustavu e-Upisa ne postoje liste čekanja te je roditelj neupisanog djeteta dužan ponovo predati zahtjev u sljedećem upisnom roku.

Naknadni upisi

Upisi nakon redovitog upisnog roka se provode samo kada ima slobodnih mjesta u terminu koji određuje administator web aplikacije e-Upisi.

Obavijest o upisima

Obavijest o početku upisa se objavljuje na web stranici vrtića i putem e-maila za roditelje koji se pribilježe na newsletter ispod.

Ne želite propustiti upisni rok?

Prijavite se na newsletter i primit ćete obavijest o početku redovitih i naknadnih upisa.
Newsletter upisi

Prednosti pri upisu

Prednost pri upisu za iduću pedagošku godinu ostvaruju djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života te se boduju sa 100 bodova. Nakon njih se upisuju ostala djeca prema bodovima navedenim ispod. Ako neki od dokumenata ne postoje u sustavu e-Građani, roditelj ih može učitati pri predaji zahtjeva.

Prebivalište ili boravište

podaci o prebivalištu ili boravištu djeteta na području Grada Crikvenice
30 BODOVA

Oba zaposlena roditelja

podaci iz evidencija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
12 BODOVA

Samohrani roditelj

smrtni list roditelja, rodni list ako nije utvrđeno očinstvo ili drugi dokaz
15 BODOVA

Dječji doplatak ili zajamčena minimalna naknada

podaci iz evidencija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (dječji doplatak), odnosno Centra za socijalnu skrb (zajamčena minimalna naknada)
2 BODA

Jednoroditeljska obitelj

rješenje o razvodu braka, plan o zajedničkoj skrbi ili drugi dokaz
3 BODA

Obitelj s troje i više djece

preslike rodnih listova ili matice rođenih ostale djece
1 BOD za svako dijete

Dijete s teškoćama ili kroničnim bolestima

nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrda izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja
7 BODOVA

Udomiteljsko dijete

rješenje o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj
1 BOD

Roditelj HRVI

rješenje o priznatom statusu ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata
10 BODOVA

Roditelj s invaliditetom

podaci iz Hrvatskog registra osoba s invaliditetom
10 BODOVA