ZAŠTITA PODATAKA

Pravila privatnosti

Zaštiti osobnih podataka posjetitelja na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića RADOST (dalje u tekstu: vrtić) napravljena je u skladu s Uredbom EU br. 2016/679 od 27. travnja 2016. (CELEX 32016R0679) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Opći podaci

Za obradu podataka odgovoran je vrtić. Informacije u vezi obrade i korištenja osobnih podataka možete dobiti putem službenika za zaštitu osobnih podataka na e-mail: tajnik@radost-crikvenica.hr ili kontakt brojeve: (051) 241-799 ili 091 241 7900.

Obrada osobnih podataka

Na mrežnim stranicama vrtića se prikupljaju osobni podaci samo u slučaju kada ih posjetitelj izričito učinili dostupnima putem online obrazaca, čime se smatra da je posjetitelj dao privolu na njihovo korištenje u svrhu naznačenu u obrascu. Nakon slanja obrasca svi podaci se automatski brišu s poslužitelja mrežnih stranica Vrtića.
Vrtić na svojim mrežnim stranicama ne koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi prikupljao podatke o posjetiteljima.

Zašto prikupljamo navedene podatke i što radimo s njima?

Osobni podaci se obrađuju isključivo sa svrhom davanja odgovora na upite/zahtjeva koje upite/zahtjeve koje postavite. Podaci se ne dijele s trećim stranama niti se šalju izvan EU.
Ovisno o naravi upita/zahtjeva, osobni podaci se mogu dostaviti tijelima javne vlasti i javnim tijelima koja imaju ovlast obrađivati ih u izvršavanju njihovih zadaća, u skladu sa zakonskim propisima.

Koliko dugo se čuvaju prikupljeni podaci?

Osobni podaci se čuvaju u zakonski propisanim rokovima. Nakon proteka roka na koji smo ih obvezni čuvati, osobni podaci se brišu iz naše evidencije.

Prava posjetitelja glede prikupljanja podataka

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka možete:

  • pitati nas koje Vaše podatke obrađujemo
  • tražiti da ih ispravimo ako su netočni ili da Vam dostavimo kopiju tih podataka
  • tražiti da ih izbrišemo ili zastanemo obrađivati (što ćemo i učiniti ako nas zakon ili neki drugi propis ne obvezuje da postupimo drugačije)
  • zatražiti da Vaše podatke prenesemo drugom voditelju obrade ako je isto primjenjivo
  • prigovoriti načinu na koji obrađujemo Vaše osobne podatke ako smatrate da to ne radimo na prikladan način.

Pravo na prigovor

Ako imate prigovor glede načina na koji koristimo Vaše podatke, predlažemo da prvo kontaktirate službenika za zaštitu osobnih podataka putem kontakt podataka navedenih u poglavlju Opći podaci. Također možete kontaktirati Agenciju za zaštitu osobnih podataka putem mrežne stranice azop.hr ili pisanim putem na adresu:
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Martićeva ulica 14
10000 Zagreb