22. travnja 2021.

Usavršavanje voditeljica programa ranog učenja engleskog jezika

Odgojiteljice Stella Stojčić i Ana Debelić tijekom pedagoške godine 2020./2021. sudjeluju na stručnom usavršavanju za pedagoške djelatnike vrtića koji provode program ranog učenja engleskog jezika u Stručno razvojnom centru (SRC) Dječjeg vrtića Siget, Zagreb. Odgojiteljice su travnju 2020. godine položile Cambridge First Certificate ispit za B2 što je bilo potrebno za dobivanje suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za provođenje programa. U našem vrtiću program ranog učenja engleskog jezika provodi u skupini djece u godini prije polaska u školu "Sunašca – Sunshines". Obogaćenje program ranim učenjem engleskog jezika roditelji ne plaćaju dodatno.

Uvođenje programa ranog učenja engleskog jezika omogućeno nam je kroz aktivnosti projekta "Radost za radost". Svi troškovi edukacija voditeljica programa (tečaj engleskog jezika, polaganje ispita, edukacija u stručno razvojnom-centru) u potpunosti su financirani iz Europskog socijalnog fonda.

Predavači stručno razvojnog centra Dječjeg vrtića Siget su odgojitelji koji provode program ranog učenja stranih jezika, odgojitelji koji su napredovali u zvanje mentora i savjetnika, stručni suradnici vrtića te vanjski stručnjaci: profesori sa Učiteljskog i Filozofskog fakulteta, Filozofskog fakultet, Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta i Instituta za istraživanje mozga i drugi. Cilj edukacija je jačanje stručnih kompetencija voditelja programa ranog učenja engleskog jezika u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.
Zbog specifičnosti situacije uzrokovane epidemijom korona virusa, planirane edukacije održavaju se putem Zoom i Microsoft platformi jednom mjesečno po 5 sati u ukupnom trajanju od 10 modula.

Način provođenja edukacije obuhvaća sljedeće oblike rada: izlaganje, prezentacija s diskusijom, panel – diskusija, video prezentacija, okrugli stol, radionica, neposredni uvid u odgojno-obrazovni proces u odgojnim skupinama u kojima se provodi rano učenje engleskog jezika.

Voditeljice programa su tijekom edukacije stekle uvid u moguće načine planiranja, provođenja i valoriziranja programa ranog učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi, provođenja projektnog rada, primjene digitalnih kompetencija u programu engleskog jezika. Zbog epidemiološke situacije do sada nije bilo moguće organizirati edukacije „uživo“ te je uvidu praksu skupina koje niz godina provode program ranog učenja engleskog jezika omogućen putem fotografija i video prikaza.

Teme modula:

  1. Uvođenje ranog učenja stranog jezika u rani i predškolski odgoj prema svojim specifičnostima, kadrovskim i prostornim mogućnostima te socijalnom kontekstu u kojem vrtić djeluje
  2. Važnost kvalitetnog prostorno materijalnog i socijalnog okruženja u provođenju programa ranog učenja stranog jezika
  3. Holistički pristup učenju stranog jezika djece predškolske dobi
  4. Hospitiranje u programu ranog učenja engleskog jezika
  5. Stručno usavršavanje voditelja programa ranog učenja engleskog jezika - važnost medijske pismenosti i digitalnih kompetencija
  6. Poticanje i osnaživanje razvoja temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje kroz program ranog učenja engleskog jezika
  7. Suradnja s roditeljima - od suradnika do partnera u odgojno obrazovnom procesu
  8. Projektni rad (planiranje, praćenje, vrednovanje i dokumentiranje)
  9. Hospitiranje u programu ranog učenja engleskog jezika
  10. Implementiranje znanstvene pismenosti u program ranog učenja engleskog jezika

Zadnje objave