19. travnja 2021.

Riba(r)ija

Dječji vrtić Radost je na natječaj FLAG-a za dodjelu potpore za provedbu projekata u okviru Mjere A.1.3. Povećanje svijesti o nutritivnim vrijednostima ribe kod djece u vrtićima iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu Lokalne akcijske grupe u ribarstvu TUNERA prijavio projekt RIBA(R)IJA. Evaluacija projekta je u postupku, a njegova ukupna vrijednost je 99.417,00 kn.

Planirane aktivnosti su usmjerene na povećanje konzumiranja ribe u dječjem vrtiću i povećanje svijesti o nutritivnim vrijednostima ribe te podržavanje i poticanje tradicije ribarstva. Djeca će kroz radionice i redoviti rad u skupinama upoznati razne vrste ribe, prednosti i zdravstvene vrijednosti redovite konzumacije ribe i proizvoda akvakulture. te važnost održivog ribolova i zaštite okoliša.

Planirana je suradnja sa stručnjacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo kroz organizaciju praktičnih kuharskih radionica za osoblje o važnosti konzumacije, pripremi i pravilnom skladištenju ribe te izradu jelovnika sa povećanim brojem ribljih menija. Stručnjaci obrta za nutricionizam i edukaciju Nutrimarlin će provesti dvije nutricionističke interaktivne radionice za kuhare. Kuhinja će se opremiti potrebnom opremom za skladištenje i pripremu ribe, a riba će se nabavljati od lokalnih ribara.

U sklopu projekta će se, u suradnji s nutricionisticom dr. sc. Martinom Linarić, tiskati edukativno-promotivna brošura riblja kuharica s uvodnim teorijskim dijelom o važnosti i prednostima redovite konzumacije ribe i proizvoda akvakulture.

Projekt će se prezentirati roditeljima i lokalnom stanovništvu kroz edukativne aktivnosti te edukativni igrokaz za djecu.

Zadnje objave