21. veljače 2022.

Projekt MORENEC - rezultati istraživanja

Dječji vrtić "Radost" je sudjelovao u realizaciji znanstvenog projekta Hrvatske zaklade za znanost "Modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti u ustanovama RiPOO" kao jedan od ukupno deset vrtić koji su obuhvaćeni ovim istraživanjem u Republici Hrvatskoj.

U našem vrtiću aktivno je sudjelovalo 8 odgojno-obrazovnih skupina, 16 odgojitelja, stručni suradnik pedagog, 90-ero roditelja i njihove djece. Ovom prilikom se zahvaljujemo roditeljima što su pristali na sudjelovanje i ispunjavanje upitnika.

Projekt je usmjeren na razvoj kvalitete odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi, poglavito imajući u vidu odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti. Socijalna isključenost djece u ranoj i predškolskoj dobi obuhvaća multidimenzionalni konstrukt koji uključuje ekonomske, socijalne, kulturne, zdravstvene i druge aspekte nepovoljnosti i deprivacije koji pojedinačno ili u kombinaciji mogu imati nepovoljan utjecaj na razvoj djeteta.

Opći cilj projekta je doprinijeti sistematizaciji postojećih i kreiranju novih znanstveno utemeljenih spoznaja o etiološkim, fenomenološkim i intervencijskim aspektima rizika socijalne isključenosti djece rane i predškolske dobi, kao temeljima planiranja, razvoja i evaluacije učinkovitosti odgojno-obrazovnih metoda, strategija i programa usmjerenih obiteljima i djeci rane i predškolske dobi.

Na sljedećem linku možete saznati više o samom projektu kao i rezultatima pokusne primjene mjernih instrumenata: http://morenec.ufzg.hr.

Zadnje objave