20. svibnja 2021.

Od suradnje do partnerstva

Odgojiteljice Katarina Matijašić i Gorana Janeš Filković sudjelovale su na edukaciji pod nazivom "Od suradnje do partnerstva" u organizaciji profesionalne zajednice učenja Ennea d.o.o. Voditeljica radionica je profesorica prof. dr. sc. Maja Ljubetić.

Sudjelovanje na edukaciji je financirano iz Europskog socijalnog fonda i dio je projekta "Radost za radost". Projekt kao i sama edukacija doprinosi znatnom poboljšanju kvalitete rada odgajatelja i vrtića općenito.
Edukacija je organizirana kroz pet susreta od siječnja do svibnja u trajanju od po tri sata a osmišljena je kao razmjena iskustva odgajatelja i stručnih suradnika vrtića iz cijele Hrvatske. Zbog epidemiološke situacije radionice i predavanja održavaju se online, putem Google Meet aplikacije.

Sadržaj edukacije je bio:

  1. Kako unaprijediti komunikaciju i odnose u obiteljskom i profesionalnom okruženju?
  2. Djelotvoran razgovor odgojitelja i roditelja
  3. Jake i slabe strane odgojitelja
  4. Unaprjeđivanje odgojiteljskih kompetencija-kako pisati i publicirati (iskustva i prakse)?
  5. Kako unaprijediti profesionalne kompetencije odgojitelja početnika?

Prof. Ljubetić na vrlo susretljiv i zanimljiv način potiče sudionike na razgovor, razmjenu iskustava i dijeljenje znanja gradeći istovremeno povjerenje te na taj način stvarajući partnerstvo "novonastale zajednice učenja". Radionice stavljaju naglasak na izgradnju povjerenja i zajedništva vrtića i roditelja kao okosnice rasta i razvoja ne samo djece, roditelja i odgajatelja već i cijele zajednice te osnažuju odgajatelje i stručne suradnike za rad s roditeljima, gradnju povjerenja, odnosa i podijeljene odgovornosti tj. zajedništva.

Stečena znanja i iskustva odgajateljice koriste kao alate kojima će unaprjeđivati svoj rad kako s roditeljima tako i kroz razmjenu informacija sa kolegicama i stručnim suradnicima, putem refleksivnih susreta i ostalih aktivnosti unutar vrtića.

Zadnje objave