1. ožujka 2022.

Komunikacijske radionice za djelatnike vrtića

Jedan od bitnih zadataka odgojno-obrazovnog rada i stručnog usavršavanja odgojitelja u našem vrtiću jest unapređenje komunikacijskih vještina i profesionalnih odnosa djelatnika. Kroz navedeni bitni zadatak nastoji se naglasiti važnost i promicanje profesionalne koumunikacije i raditi na unapređenju vlastitih komunikacijskih vještina kroz edukacije, stručnu literaturu i sustručnjačku podršku. U odnosu na dijete to znači: modelirati komunikaciju s djetetom koja podržava topao, brižan i prijateljski odnos, u odnosu na sustručnjake: suradničko planiranje i evaluaciju odgojno-obrazovnog rada kroz svakodnevnu komunikaciju, a u odnosu na roditelje omogućiti im aktivno sudjelovanje u planiranju i provođenju odgojno-obrazovnog procesa te savjetovanje i informiranje roditelja o individualnom napretku djeteta putem individualnih razgovora.

Kako bi se navedeni bitni zadatak što kvalitetnije ostvario, u sklopu stručnog usavršavanja odgojitelja i ostalih stručnih djelatnika vrtića, ove godine planirane su komunikacijske radionice socijalne pedagoginje Sonje Jarebice iz Udruge "Ti si ok". Do sada su održane su 3 komunikacijske radionice: "Asertivna komunikacija s roditeljima", "Strategije rješavanja sukoba s roditeljima", "Odgojno-učinkovita komunikacija", a radionica "Vrtić kao tim" će se održati u ožujku.

Radionica "Asertivna komunikacija s roditeljima" održala se u listopadu 2021. godine te je bila uvod u sljedeću radionicu - "Strategije rješavanja sukoba s roditeljima" (studeni 2021.). Profesorica Jarebica je kroz navedene radionice stručne djelatnike upoznala s poželjnim, asertivnim obrascima komunikacije s roditeljima naglašavajući važnost iskrenosti i povjerenja u odnosu. Komunikacijske vještine navela je kao ključ kvalitetnog odnosa, tj. međusobne suradnje. Uz teorijska znanja, važno je i praktično uvježbavanje komunikacijskih vještina u svakodnevnom životu. Veliki naglasak stavljen je na uvježbavanje asertivne komunikacije u kojoj obje strane izlaze kao pobjednici. U radionici Strategije rješavanja sukoba s roditeljima profesorica se osvrnula na izvore koji vode do sukoba. Najčešće je to neprimjerena komunikacija, te je ponudila konstruktivne pristupe kojima se sukobi mogu riješiti.

Radionica Odgojno učinkovita komunikacija održala se u veljači 2022. godine. Na radionici se govorilo o preprekama u svakodnevnoj komunikaciji s djecom koje vode do nerazumijevanja među sugovornicima, a time i do sukoba. Ponuđeni su „alati“ za vođenje smirujuće komunikacije te se pritom naglasila važnost preuzimanja odgovornosti za vlastito ponašanje. Profesorica Jarebica govorila je o porukama koje šaljemo djeci- one u velikoj mjeri utječu na razvijanje djetetove osobnosti i našeg odnosa s njima.
Posljednja, četvrta radionica Vrtić kao tim, održat će se u ožujku i baviti se temom timskog rada među svim dionicima ustanove.

adionice su iznjedrile izrazito pozitivne komentare djelatnika i motivirale ih da svoje komunikacijske vještine svakodnevno uvježbavaju.

Zadnje objave