13. studenoga 2017.

eTwinning projekt "Little STEMists"

Početkom rujna 2017. godine Dječji vrtić "Radost" – područni odjel u Dramlju se uključio u eTwinning projekt pod nazivom "Little STEMists". U projektu sudjeluju 44 člana iz različitih zemalja: Grčka, Turska, Velika Britanija, Portugal, Rumunjska, Poljska, Bugarska, Ukrajina, Bangladeš, Albanija, Italija i Hrvatska. eTwinning je portal namijenjen međunarodnoj suradnji i usavršavanju nastavnog osoblja od predškolskog obrazovanja do srednje škole. Putem ove platforme odgajatelji/učitelji i djeca mogu komunicirati, razvijati projekte te razmjenjivati znanja i iskustva.

Pojam STEM dolazi iz engleskog jezika, a zapravo je akronim satkan od početnih slova četiriju područja – science, technology, engineering i mathematics. Glavni cilj ovog projekta je približavanje znanosti, tehnologije, inžinjerstva i matematike djeci te razvijanje interesa za njihovo proučavanje na njima primjeren način – kroz igru. Ostali ciljevi su: omogućiti djeci bolje razumijevanje prirode i prirodnih pojava te prirodnih i fizikalnih zakonitosti, razvijati znanstveno i kritičko mišljenje i interes za istraživanje; razvoj digitalnih kompetencija, agilnosti i prilagodljivosti; inicijative i poduzetništva.

Vrtić Dramalj se u projekt uključio predstavljanjem naše zemlje, grada i vrtića (promotivni video materijali) na eTwinning portalu te osluškivanjem interesa djece u skupini. Uočen je interes za područja matematike, eksperimente te istraživanje znanstvenih i prirodnih fenomena. Trenutno odgajatelji u skupinu unose materijale koji djeci omogućuju istraživanje snage vjetra i vode. U svim aktivnostima potiče se suradnja među djecom, samostalno dolaženje do zaključaka, kreativnost i inovativna, drugačija rješenja.

Svi vrtići uključeni u projekt na eTwininng portalu fotografijama i video materijalom prezentiraju svoje aktivnosti, dječje hipoteze i zaključke do kojih su došli. Najmanje jednom mjesečno organizirana je video konferencija na kojoj sustručnjaci pružaju podršku jedni drugima i razmjenjuju iskustva. Različiti projekti koji se realiziraju u raznim zemljama biti će objedinjeni u brošuri koja će biti temelj za nove kurikulume.

Zadnje objave