4. prosinca 2018.

Eko aktivnosti u skupini Leptirići

Dokumentiranje aktivnosti djece poticaj je za nastanak novih aktivnosti ili projekata. U starijoj jasličkoj skupini "Leptirići” iz prikupljenih materijala isticao se interes djece za zbrinjavanje različitog otpada nakon korištenja. Djeca su samostalno odnosila plastične čaše, maramice i iskorištene papire do kante za otpatke. Kod djece je također bio uočen interes za sortiranje didaktički neoblikovanog i oblikovanog materijala.

Razgovarajući s djecom o odlaganju otpada i njegovoj mogućoj ponovnoj upotrebi odgajateljice su ustanovile postojeća znanja i razumijevanja djece te u skladu s time osmislile različite aktivnosti vezane uz zbrinjavanje otpada. Promatrajući i sudjelujući u interaktivnom igrokazu "Priča o tri kante” pripremljenom i izvedenom od strane odgajateljica djeca su komunicirala te razvijala mogućnosti doživljavanja, primanja, razumijevanja i izražavanja poruka putem primjerenih oblika stvaralaštva. Kroz životno-praktične i radne aktivnosti razvrstavanja otpada u sobi dnevnog boravka kod djece svakodnevno se poticao razvoj ekološke svijesti.

Društveno-manipulativne igre poput igre "Podijeli smeće” utječu na razvoj fine motorike, potiču suradnju i međusobno dogovaranje među djecom pri čemu djeca razvijaju svoj govor. Kroz različite likovne aktivnosti djeca razvijaju finu motoriku ruku, ovladavaju kistovima i temperama, bojicama i flomasterima kao izražajnim sredstvom te razvijaju koordinaciju oko-ruka. Važan cilj u aktivnostima bio je poticanje djece na međusobnu suradnju jer ona pogoduje zajedničkom konstruiranju novih znanja i razumijevanja djece, kao što omogućuje djeci zanimljiva i relevantna iskustva koja mogu razumjeti. Kroz buduće aktivnosti prikupljanja različitog otpada planirana je i suradnja s roditeljima te posjet reciklažnom prostoru unutar dvorišta vrtića.

Zadnje objave