8. svibnja 2018.

Dječji vrtić "Radost" - centar izvrsnosti

Na osnovu pozitivnih postignuća u radu s roditeljima i uvida u rad vrtića 7. 5. 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je pozitivno mišljenje programu Stručno-razvojnog centra za podršku roditeljstvo i program "Rastimo zajedno" Dječjeg vrtića "Radost". Time Dječji vrtić "Radost" postaje prvi vrtić u Primorsko goranskoj-županiji koji će biti proglašen CENTROM IZVRSNOSTI odnosno STRUČNO-RAZVOJNIM CENTROM za provedbu programa podrške roditeljstvu, radi unapređivanja stručnog rada u području predškolskog odgoja i stručnog usavršavanja stručnih djelatnika u dječjim vrtićima Republike Hrvatske.

Polaznici edukacije su stručni djelatnici u dječjim vrtićima (odgojitelji, psiholozi, pedagozi, rehabilitatori, logopedi, medicinske sestre) motivirani za provođenje radionica s roditeljima "Rastimo zajedno" i drugih oblika podrške roditeljstvu. Nositelji edukacija su stručni djelatnici Dječjeg vrtića "Radost": educirani voditelji radionica podrške roditeljstvu "Rastimo zajedno", stručni suradnici, odgajatelji promovirani u zvanju, drugi odgajatelji s izraženim kompetencijama u radu s roditeljima te vanjski predavači.

Radionice podrške roditeljstvu "Rastimo zajedno" se u vrtiću Radost provode od 2008. godine. Vrtić je aktivno sudjelovao u pilot projektima "Rastimo zajedno", "Rastimo zajedno plus", "Jačanje očevog doprinosa ranom razvoju djeteta" te je dao aktivan doprinos u stvaranju radionica koje se danas provode u vrtićima i obiteljskim centrima diljem Republike Hrvatske. Na radionicama roditelji s voditeljicama i s drugim roditeljima razmjenjuju informacije, znanja, vještine, iskustva i tako zajednički uče i pružaju međusobnu podršku koja su se pokazala korisnom za jačanje kompetentnosti roditelja i djeteta. Naš vrtić je prvi vrtić u Hrvatskoj u kojemu je proveden ciklus od 11 radionica "Rastimo zajedno za očeve". Godišnje se održavaju Klubovi roditelja "Rastimo zajedno" te radionice "Rastimo zajedno za odgajatelje".

Vrtić "Radost" pruža i druge oblike podrške roditeljstvu. U vrtiću djeluje zdravstveno i psihološko savjetovalište, savjetovalište za poticanje ranog razvoja, knjižnica za djecu i roditelje. Roditelji se aktivno tijekom godine uključuju u razne radionice, imaju mogućnost boravka u skupini, sukreatori su razvojnih mapa djece, suradnici u projektima.
Kroz edukaciju u stručno-razvojnom centru u trajanju 14 mjeseci, Dječji vrtić "Radost" će svoja iskustava podijeliti s polaznicama te proširivati njihove kompetencije za suradnju i partnerski odnos s roditeljima.

Zadnje objave