TEME ZA RODITELJE

Montessori pedagogija

Montessori pedagogija je alternativni model odgoja i obrazovanja djece utemeljen na učenju Marije Montessori prema kojem je promatranje djece ključno u cilju shvaćanja djetetovih mogućnosti i sagledavanju potreba u samostalnom razvoju. Posebnu pozornost pridaje dječjoj individualnosti, samomotivaciji, dječjoj sposobnosti samorazvoja i usavršavanja vlastitih sposobnosti te razvijanju urođenih potencijala. Pristup djetetu i njegovim potrebama jedinstven je i usmjeren razvoju vještina i znanja djeteta potrebnih za njegovo buduće sudjelovanje u društvu kao odrasle osobe.
Montessori metoda ostvaruje se kroz plan i program uz pomoć posebno izrađenog didaktičkog materijala. Pomno osmišljena poticajna okolina omogućava djetetu da slobodno razvija svoje potencijale i zadovoljava svoje potrebe. Ova pedagogija u potpunosti uvažava dječju individualnost što se može zaključiti i iz osnovne ideje vodilje Marije Montessori Montessori: "Pomozi mi da to učinim sam".
Montessori

Ciljevi Montessori pedagogije

Ciljevi Montessori metode su poticanje cjelovitog razvoja djeteta (tjelesnog i psihomotornog razvoja, socio-emocionalnog i razvoja ličnosti, spoznajnog razvoja, govora, komunikacije, izražavanja i stvaralaštva), njegovog vlastitog djelovanja poštivanjem jedinstvene dječje ličnosti, snaga i sposobnosti; razvijanje samostalnosti, pozitivne slike o sebi, samopouzdanja, odgovornosti prema sebi i drugima. Posebna pozornost pridaje se integraciji djece s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju, praćenju njihovih potreba u cilju poticanja cjelovitog razvoja njihove osobnosti.
Specifična metoda rada i sredstva Marije Montessori omogućuju djetetu steći iskustva koja su temelj budućeg razvoja: usklađenost pokreta-spretnost, koncentraciju, sposobnost slobodnog izbora, volju, ustrajnost u radu, red i unutrašnju motivaciju, govorne sposobnosti, intelektualne sposobnosti, pozitivne osobine ličnosti, volje i karaktera.

Pripremljena okolina

Prostor sobe dnevnog boravka osmišljen je po pravilima koje Montessori pedagogija nalaže: "pripremljena okolina" podrazumijeva okolinu koja je primjerena potrebama djeteta i nudi sve potrebno djetetu za umnu, tjelesnu i duhovnu prilagodbu.
Kroz niz vježbi, a pomoću posebno izrađenog pribora i pripremljenog okruženja, djeca uče sama. Pripremljena okolina je na određeni način strukturirana okolina u određenom redu. Prilikom slaganja pribora poštuje se logički slijed (u skladu s načelima Marie Montessori) od konkretnog prema apstraktnog, odnosno od jednostavnog prema složenom. Sav pribor se postavlja tako da vodi dijete od lakše prema sve težim vježbama, od konkretnog pribora prema apstraktnijem, od lakše prema zahtjevnijoj razini. Svaka vježba nalazi se na otvorenim policama, koje svojom visinom odgovaraju djeci tako da su im uvijek dostupne za rad, a njihov rad je autokorektivan jer pribor u sebi ima kontrolu ispravnosti.
Montessori

Montessori područje rada

Uvažavajući posebnost Montessori programa soba dnevnog boravka organizirana je prema Montessori područjima rada:
1. za poticanje samostalnosti - poticanje samostalnosti i neovisnosti djeteta u svakodnevnom životu
2. za poticanje razvoja osjetilnosti - pomaže djetetu u spoznavanju onoga što vidi, čuje, osjeti opipom, njuhom i okusom
3. za govor i jezik
4. za matematiku
5. za kozmički odgoj - kozmički odgoj daje mogućnost djeci za istraživanje na području geografije, povijesti, biologije (pravci antropologija, zoologija, botanika), kemije i fizike
6. za glazbeno i likovno stvaralaštvo.
Uz područje samostalnosti, osjetilnosti i govora i jezika, u jasličkoj Montessori skupini dostupna su područja socijalizacije (pomaže djetetu da se društveno prilagodi i da postane sposobno ponašati se na prihvatljiv način, prema mjerilima zajednice u kojoj živi; dijete kroz vježbe za poticanje socijalizacije uči na koji način surađivati s djecom svoje dobi te razvijati brižan stav i poštovanje prema drugima), područje za spoznajne aktivnosti (spoznaja obuhvaća mentalne procese pomoću kojih dijete pokušava razumjeti i sebi prilagoditi svijet koji ga okružuje), područje za razvoj motorike (motoričke aktivnosti pružaju djetetu mogućnost za razvijanje okulo-motorne koordinacije, povećavanje sposobnosti usredotočenosti, razvijanje pamćenja, razvijanje sposobnosti prostorne organizacije, razvijanje spretnosti ruku, razvijanje neovisnosti, uvježbavanje fine i grube motorike itd.).
Djeca u skupini različite su kronološke dobi. Mlađa djeca uče od starijih, a starija utvrđuju znanje pomažući mlađima, razvijajući pritom empatiju. Svako dijete uspostavlja vlastiti tempo rada otkrivajući nove sadržaje ili utvrđujući ono što su već naučila ponavljanjem vježbi uz značajan unutarnji osjećaj uspjeha.
Montessori

Temeljne pedagoške i didaktičke odrednice Montessori pedagogije

Analizirajući temeljne pedagoške i didaktičke odrednice pedagogije Marije Montessori, možemo navesti sljedeće:

  • Samostalnost - "Molim te, pomozi mi da to učinim sam". Dijete ima pravo biti samostalno, treba i smije raditi sve što može za sebe (hranjenje, odijevanje, obuvanje, pranje ruku, pranje zubi…), za i u okolini (brisanje prašine, pripremanje manjeg obroka, serviranje, zalijevanje cvijeća, hranjenje kućnoga ljubimca…), ali i znati  se uljudno ophoditi (pozdravljanje, predstavljanje, ispričavanje, kretanje u različitim okolinama…).
  • Sloboda izbora - Dijete ima pravo slobodno izabrati čime će se baviti i kojim tempom, s kim će nešto raditi i koliko dugo će ta aktivnost trajati.
  • Sloboda kretanja - Dijete se ima pravo slobodno i nesmetano kretati ili mirovati u pripremljenoj okolini.
  • Sloboda izbora mjesta rada - Dijete ima pravo izabrati mjesto za aktivnost koju je odabralo. Može raditi na stolu, na podu, na sagu, na prostirki, na galeriji, u atriju, u vanjskom ili unutarnjem prostoru.
  • Tišina - Dijete ima pravo na tišinu kao i na verbalnu komunikaciju uvažavajući druge (razgovor, pričanje, čitanje, pjevanje…).
  • Individualizacija - Dijete ima pravo na individualizirani pristup kako bi moglo zadovoljiti sve svoje potrebe (tjelesne, duhovne, umne, emocionalne i socijalne) te nesmetano ostvariti svoje mogućnosti.
  • Senzomotorička integracija - Dijete najlakše uči putem osjetila i ima pravo na poticajnu okolinu koja to osigurava. Ovo je posebno važno imati na umu pripremajući okolinu u skladu sa specifičnim potrebama djece s teškoćama u toj skupini.
  • Red - Dijete ima pravo na red. Red u okolini djeci pomaže uspostaviti red unutar sebe i pruža osjećaj sigurnosti. Taj se red očituje u dobroj organizaciji vremena, mjesta i aktivnosti.