Protokol postupanja u slučaju
zaraze s COVID-19 djelatnika vrtića

Kod pojave simptoma koji upućuju na moguću zarazu COVID-19, ali i kod pojave znakova drugih zaraznih bolesti koje se prenose uobičajenim socijalnim kontaktom djelatnik ne dolazi u ustanovu. Obavezan je javiti se ravnateljici te obavijestiti nadležnog liječnika obiteljske medicine koji odlučuje o testiranju prema liječničkoj indikaciji.

Ravnateljica, po saznanju da je djelatnik pod sumnjom ili sa potvrđenim COVID-19, hitno saziva sastanak kriznog tima kojeg, uz nju, čine zdravstvena voditeljica, stručni suradnik pedagog te jedan od odgajatelja iz objekta u kojem radi dotični djelatnik.

Krizni tim uvidom u pedagošku i ostalu dokumentaciju utvrđuje kontakte koje je djelatnik pod sumnjom ili sa potvrđenim COVID-19 ostvario za vrijeme boravka u ustanovi. Pod kontaktima podrazumijevaju se svi ostali djelatnici i djeca.

Popis ostvarenih kontakata javlja se nadležnom epidemiologu koji donosi odluku o testiranju kontakata.

Krizni tim o nastaloj situaciji obavještava sve navedene kontakte. Također, o nastaloj situaciji priopćenjem se obavještavaju roditelji putem viber grupa ili web stranice vrtića.

Krizni tim donosi odluku o hitnoj dezinfekciji prostora, svih kontaktnih površina i didaktike.

Ravnateljica o nastaloj situaciji obavještava načelnika Stožera civilne zaštite Grada Crikvenice, dogradonačelnicu Ivonu Matošić Gašparović te predsjednika Upravnog vijeća vrtića.

Ako se znakovi bolesti jave tijekom boravka u ustanovi, oboljeli djelatnik odmah napušta ustanovu.

Ravnatelj ili zdravstvena voditeljica odmah javlja nadležnom epidemiologu:

  • svako grupiranje osoba sa sumnjom na COVID-19 (dvoje ili više djelatnika sa sumnjom iz iste odgojne skupine) kao što se to radi i u slučaju drugih zaraznih bolesti koje se obavezno prijavljuju prema Listi zaraznih bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku
  • svaku pojedinačnu potvrđenu infekciju COVID-19 koju djelatnik ima obavezu žurno javiti ravnateljici ustanove.

Kada se kod djelatnika utvrdi zaraza COVID-19, postupa se sukladno odluci nadležnog epidemiologa.

Izbornik