23. rujna 2022.

Privremeni rezultati naknadnih upisa

Privremeni rezultati naknadnih upisa za rujan 2022. godine se mogu pregledati - ovdje.

Roditelj ima pravo prigovora na privremeni rezultat upisa u roku pet dana od njihove objave. Prigovor se u pisanom obliku podnosi Upravnom vijeću poštom na adresu vrtića: Šetalište Vladimira Nazora 2/A, 51260 Crikvenica, osobno u tajništvu vrtića ili na e-mail vrtic@radost-crikvenica.hr.

Po okončanju prigovornog postupka će se objaviti konačni rezultati naknadnih upisa.