17. travnja 2018.

Predstavljanje knjige "Prvi koraci na putu prema kvaliteti"

U ponedjeljak 16. 4. 2018. na Učiteljskom fakultetu u Rijeci predstavljena je knjiga autorica Sonje Pribele-Hodap i Sandre Antulić Majcen. Publikacija Prvi koraci na putu prema kvaliteti: Samovrednovanje ustanova ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja nastala je kao rezultat petogodišnjega predanog rada na području kvalitete ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja.

O knjizi je uz autorice govorila recenzentica izv. prof. dr. sc. Lidija Vujičić. Predstavnice ustanova koje su pedagoške godine 2010./11. uključene u pilot projekt samovrednovanja govorile su o svojim iskustvima u projektu. Ravnateljica Martina Magaš govorila je o iskustvima Dječjeg vrtića "Radost".

U našem vrtiću je u svibnju 2011. godine proveden pilot projekt predtestiranja instrumenata i metodologije praćenja kvalitete rada ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje te smo se kasnije uključili i u provođenje projekta. Prema uputama Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja oformljen je Tim za kvalitetu koji su činili različiti dionici procesa: odgajatelji, predstavnici tehničko-administrativnog osoblja, stručni tim, ravnatelj, roditelji, predstavnici osnivača. Informacije o radu Tima redovito su prezentirane na odgajateljsim i upravnim vijećima, koje je dalo suglasnost i donijelo misiju, viziju i Etički kodeks našega vrtića.

Analiza provedenih upitnika bila je osnova za izradu razvojnog plana ustanove koji je svake godine revidiren i usklađivan sa Godišnjim planom i programom rada te kurikulumom vrtića. U razvojnom planu definirana su područja kvalitete te plan za njihovo unaprjeđenje. Proces samovrednovanja svakako je doprinio kvaliteti rada naše ustanove, omogućio nam je timsko promišljanje o našim jakim i slabim stranama te načinima njihovog jačanja odnosno prevladavanja te smo stoga zahvalni što smo imali mogućnost sudjelovanja. Svoja iskustva prezentirali smo na stručnom skupu za ravnatelje i psihologe dječjih vrtića Istarske i Primorsko-goranske županije u veljači 2013. godine, a objavljeni su i stručni članci u časopisima "Zrno" i "Dijete, vrtić, obitelj". Na taj smo način pokušali svoj entuzijazam prenijeti i na druge vrtiće i potaknuti ih na uključivanje u priču o samovrednovanju.

Iskrene čestitke autoricama knjige što su svoj rad objedinile u ovoj vrijednoj knjizi koja će zasigurno biti koristan priručnik i vodič vrtićima za procjenu i samoprocjenu svojega rada i planiranje razvoja kvalitete.

Zadnje objave