8. veljače 2023.

Naknadni upisi u vrtić, veljača 2023.

Naknadni upisi u vrtić, veljača 2023.

Upisi u Dječji vrtić Radost se provode od 10. do 17. veljače 2023. godine za sljedeće 10-satne programe:

  • Crikvenica – redoviti program za djecu u godini prije polaska u školu (djeca koja do 31. ožujka navrše 6 godina, 1 mjesto)
  • Jadranovo – stariji jaslički Montessori program (za djecu od 2 do 3 godine, 1 mjesto)
  • Selce – stariji vrtićki program (za djecu od 4 godine do polaska u školu, 1 mjesto).

Zahtjev za upis se prilaže putem sustava e-Upisi koja je dio e-usluga portala eGrađani. Prednost e-upisa je da se dokumenti potrebni za upise automatski povlače iz sustava e-Građani. U slučaju da određenih dokumenata nema u sustavu e-Građani (npr. potvrda o zaposlenju u inozemstvu, kategorizacija teškoće djeteta, smrtni list roditelja), iste možete učitati prilikom predaje zahtjeva.

Za korištenje sustava e-Upisi su potrebni pristup internetu i korisnički podaci za pristupanje portalu e-Građani.

Zahtjev za upis predaje jedan od roditelja. Roditelj koji nije podnositelj zahtjeva, prilikom prijave u sustav ima pravo samo pregleda zahtjeva. Upute o korištenju sustava e-Upisi možete pročitati ovdje.

Roditelji koji nisu u mogućnosti predati zahtjev za upis putem sustava e-Upisi, isti mogu predati putem online zahtjeva ili osobno u tajništvu vrtića svaki radni dan od 8 do 11 sati.

Nakon isteka roka za predaju zahtjeva roditelj koji je predao zahtjev putem sustava e-Upisi je obvezan provjeriti je li zahtjev kreiran u sustavu e-Upisi te obavijestiti vrtić u slučaju da nije.

U periodu od 19. do 23. veljače 2023. je predviđena obrada i evaluacija zahtjeva. U slučaju da je zahtjev nepotpun, zahtjev će se vratiti podnositelju na dopunu te ga nakon dopune riješiti.

Privremeni rezultati upisa će biti objavljeni 24. veljače poslije 11:00 sati na web stranici vrtića, a sadržavat će jedinstvenu šifru zahtjeva i broj bodova. Na privremene rezultate roditelji imaju pravo prigovora u roku pet dana od objave. Nakon rješavanja prigovora se objavljuju konačni rezultati upisa.

Zadnje objave