7. studenoga 2023.

Naknadni upisi, studeni 2023.

Naknadni upisi, studeni 2023.

Upisi u Dječji vrtić Radost se provode od 10. do 17. studenoga 2023. godine (do 12:00 sati) za sljedeće 10-satne programe:

  • Jadranovo – mlađi vrtićki Montessori program (za djecu od 3 do 4 godine) – 2 mjesta
  • Jadranovo – mješoviti vrtićki Montessori program (za djecu od 3 godine do polaska u školu) – 1 mjesto.

Zahtjev za upis se provodi putem web aplikacije e-Upisi koja je dio e-usluga portala eGrađani. Za korištenje web aplikacije potrebni su pristup internetu i korisnički podaci za pristupanje portalu e-Građani. Zahtjev za upis predaje jedan od roditelja. Upute o korištenju web aplikacije e-Upisi možete pročitati ovdje.

Roditelji koji nisu u mogućnosti predati zahtjev za upis putem web aplikacije e-Upisi, isti mogu ispuniti putem online zahtjeva na web stranici vrtića ili u centralnom objektu Dječjeg vrtića Radost u Crikvenici, u periodu od 8 do 11 sati.

Nakon isteka roka za predaju zahtjeva roditelj koji je predao zahtjev putem sustava e-Upisi je obvezan provjeriti je li zahtjev kreiran u sustavu e-Upisi te obavijestiti vrtić u slučaju da nije.

Od 19. do 23. studenoga 2023. predviđena je obrada i evaluacija zahtjeva. U slučaju da je zahtjev nepotpun, zahtjev će se vratiti podnositelju na dopunu te ga nakon dopune riješiti.

Privremeni rezultati upisa će biti objavljeni 24. studenoga u 13 sati na web stranici vrtića, a sadržavat će jedinstvenu šifru zahtjeva i broj bodova.