6. rujna 2022.

Naknadni upisi u vrtić

Upisi se provode od 9. do 16. rujna 2022. godine za sljedeće 10-satne programe:

  • Crikvenica - stariji jaslički program (za djecu 2 - 3 godine) - 3 mjesta
  • Crikvenica - redoviti program za djecu u godini prije polaska u školu - 2 mjesta
  • Jadranovo - vrtićki program - 3 mjesta
  • Selce - stariji vrtićki program (za djecu od 4 godine do polaska u školu) - 1 mjesto.

Zahtjev za upis se prilaže putem sustava e-Upisi koja je dio e-usluga portala eGrađani. Prednost e-upisa je da se dokumenti potrebni za upise automatski povlače iz sustava e-Građani. U slučaju da određenih dokumenata nema u sustavu e-Građani (npr. potvrda o zaposlenju u inozemstvu, kategorizacija teškoće djeteta, smrtni list roditelja), iste možete učitati prilikom predaje zahtjeva.

Za korištenje sustava e-Upisi su potrebni pristup internetu i korisnički podaci za pristupanje portalu e-Građani.

Zahtjev za upis predaje jedan od roditelja. Roditelj koji nije podnositelj zahtjeva, prilikom prijave u sustav ima pravo samo pregleda zahtjeva. Upute o korištenju sustava e-Upisi možete pročitati - ovdje.

Roditelji koji nisu u mogućnosti predati zahtjev za upis putem sustava e-Upisi, isti mogu predati putem online zahtjeva ili osobno u tajništvu vrtića svaki radni dan od 8 do 11 sati.

Od rujanskih upisa se primjenjuju prednosti pri upisu sukladno Izmjenama i dopuna Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 57/2022) i Odluci o mjerilima upisa djece (Službene novine Grada Crikvenice br. 147/2022). Više o prednostima pri upisu možete pročitati - ovdje.

Nakon isteka roka za predaju zahtjeva roditelj koji je predao zahtjev putem sustava e-Upisi je obvezan provjeriti je li zahtjev kreiran u sustavu e-Upisi te obavijestiti vrtić u slučaju da nije.

U periodu od 18. do 22. rujna 2022. predviđena je obrada i evaluacija zahtjeva. U slučaju da je zahtjev nepotpun, zahtjev će se vratiti podnositelju na dopunu te ga nakon dopune riješiti.

Privremeni rezultati upisa će biti objavljeni 23. rujna poslije 13:00 sati na web stranici vrtića, a sadržavat će jedinstvenu šifru zahtjeva i broj bodova. Na privremene rezultate roditelji imaju pravo prigovora u roku pet dana od objave. Nakon rješavanja prigovora se objavljuju konačni rezultati upisa.