Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Zajedničko kućanstvo čine bračni drugovi, izvanbračni drugovi i djeca koji zajedno žive, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno.

Prihodima se smatraju sva sredstva koja član zajedničkog kućanstva ostvari po osnovi rada, mirovine, naknade za vrijeme nezaposlenosti, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

Prihodima se ne smatraju pomoć za podmirenje troškova stanovanja, novčana naknada za tjelesno oštećenje, doplatak za pomoć i njegu, ortopedski dodatak, osobna invalidnina, doplatak za djecu i drugi iznosi s osnova pomoći iz socijalne skrbi.

1 Step 1
Podaci o djeci koja borave u vrtiću
Broj djece koja borave u vrtiću
Podaci o ostalim članovima zajedničkog kućanstva
Broj ostalih članova kućanstva(odaberite)
Odluku želim primiti
Priloženi dokumenti(označite)

Za brzo prikupljanje dokumenata predlažemo servis eGrađani.

Dokumenti se prilažu u PDF formatu.

Za skeniranje dokumenata možete koristiti neku od Android ili iOS aplikacija.

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u ovoj izjavi točni i potpuni te ovlašćujem Dječji vrtić RADOST da iste ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti u skladu propisima o zaštiti osobnih podataka i drugim važećim propisima, a u svrhu zbog koje se daje ova izjava.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
Izbornik