Inicijalni upitnik

Podaci navedeni u ovom upitniku su povjerljivi te za djelatnike vrtića predstavljaju profesionalnu tajnu. Uvid u podatke imaju samo odgojitelji djeteta, stručni suradnici i zdravstvena voditeljica. Podaci se koriste samo za dobrobit djeteta i prilagođavanje pristupa i rada njegovim potrebama.

1 DIJETE
2 OBITELJ
3 OPĆI PODACI
4 ZDRAVLJE
5 FIZIOLOŠKE POTREBE
6 RAZVOJ
7 NAPOMENA
Osoba koja će biti prisutna za vrijeme adaptacije?
Dijete ima oba roditelja?
U radnom odnosu?
U radnom odnosu?
Broj braće i/ili sestara?
1. Kako je dijete bilo zbrinuto prije upisa u jaslice/vrtić?(možete označiti više opcija)
2. Dijete je već pohađalo vrtić?
1. Trudnoća je bila:
2. Porod je bio:
3. Dijete je uredno procijepljeno?

NAPOMENA

Dijete koje nije cijepljeno ne može pohađati vrtić, s iznimkom djeteta koje ima kontraindikacije na pojedina cijepljenja.

4. Dijete ima učestale repiratorne infekte?
5. Dijete boluje od febrilne konvulzije, epilepsije?
6. Dijete ima bolest usta i zuba?
7. Dijete ima oštećenje vida?
8. Dijete ima oštećenje sluha?
9. Dijete ima bolesti urinarnog trakta?
10. Dijete boluje od probavnih smetnji?
11. Dijete je prebolilo zarazne bolesti?
12. Dijete ima tjelesni invaliditet?
13. Dijete ima alergije?
14. Je li dijete u nekom stalnom tretmanu ili treba stalno uzimati lijekove?
15. Smije li dijete uzeti paracetamol?
16. Je li dijete bilo hospitalizirano?
1. Apetit djeteta je:
2. Odbija li dijete neku hranu?
4. Stolica:
5. Pelene treba:
6. Samostalnost u obavljanju nužde:
Dnevno spavanje:
8. Navike pri uspavljivanju:
1. Dijete pretežno koristi:
3. Dijete se samostalno:(možete označiti više opcija)
4. Govorni status djeteta:
5. Je li dijete u logopedskom tretmanu?
7. Koncentracija djeteta je:
9. Djetetov temperament i stil reagiranja je:(možete odabrati više opcija)
10. U socijalnoj igri s drugom djecom dijete je:(možete odabrati više opcija)
keyboard_arrow_leftPRETHODNA
SLJEDEĆAkeyboard_arrow_right
Izbornik