Socio-emocionalna zrelost u godini prije polaska u školu

U godini prije polaska u školu odrasli su često usmjeravaju pažnju na kognitivne sposobnosti, vještine i znanje djeteta. Provjerava se zna li dijete brojiti, je li usvojilo glasovnu sintezu i analizu, zna li osnovne boje. Socio-emocionalne vještine ostaju u sjeni.
Iako su kognitivne vještine važne, upravo o socio-emocionalnoj spremnosti ovisi djetetovo zadovoljstvo i lakoća s kojom će se uklopiti u novu sredinu, a očituje se kroz:

Samostalnost
Pojam samostalnosti odnosi se na sposobnost djeteta da se brine o svojim svakodnevnim potrebama i sebi. Očekuje se da se dijete samostalno obuva i izuva, samostalno jede i koristi se žlicom i vilicom, prepoznaje potrebu za wc-om i samostalno odlazi na zahod.

Samoregulaciju
Za samoregulaciju emocija (i ponašanja) je važno da dijete prepoznaje osjećaje (kod sebe i kod drugih) i imenuje ih. Svoje osjećaje iskazuje na prikladan način te da kontrolira svoje postupke u skladu sa situacijom. Samousmjeravajući govor se često koristi za kontroliranje svojeg ponašanja. Uviđa se negativan učinak nekontroliranog emocionalnog reagiranja. Dijete u godini prije polaska u školu razumije i poštuje postavljena pravila i ograničenja te može slijediti upute.

Suradnju
Sposobnost suradnje je neizostavna komponenta socio-emocionalne zrelosti, a obuhvaća djetetovu spremnost i sposobnost uključivanja u igru s drugom djecom. Od djeteta se očekuje da ne bude pretjerano sramežljivo i da uspije ostvariti barem jedno prijateljstvo.
Javlja se sve veći interes za kooperativni rad s vršnjacima. Iako su konflikti s vršnjacima česti, kratkotrajni su i dijete se može zauzeti za sebe (na socijalno prihvatljiv način).
U godini prije polaska u školu očekuje se obazrivo ponašanje djeteta prema drugima – razvija se empatija, suosjećajnost i pomoć, dijeljenje i suradnja, slušanje drugih i pružanje pomoći i zaštite.

Upornost
U predškolskoj dobi se očekuje da dijete ustraje čak i kada ne uspije u nečemu. Sposobno je isplanirati, predvidjeti tijek aktivnosti i provesti je do kraja.

Razvoj djetetovih vještina suočavanja s emocijama temelj je cjelokupnog dječjeg razvoja, neophodan ne samo za izgradnju uspješne, stabilne i ispunjene djece već uspješnih, stabilnih i ispunjenih odraslih ljudi.

Prilagodba na vrtić
Izbirljivost i odbijanje hrane
Izbornik