Rastimo zajedno

radionice

Svrha programa je omogućiti protok informacija, znanja, vještina i podrške koji roditeljima koriste u ispunjavanju njihovih roditeljskih odgovornosti te promiču rast i razvoj kako roditelja tako i djeteta.

Rastimo zajedno

radionice

Svrha programa je omogućiti protok informacija, znanja, vještina i podrške koji roditeljima koriste u ispunjavanju njihovih roditeljskih odgovornosti te promiču rast i razvoj kako roditelja tako i djeteta.

Glavni cilj programa radionica je stvoriti poticajno i osnažujuće okruženje u kojemu roditelji s voditeljicama radionica i s drugim roditeljima razmjenjuju ideje o načinima na koje žive svoje roditeljstvo i o načinima na koje se odnose prema svojem djetetu; bolje upoznaju sebe kao roditelja te doznaju i za druge moguće načine odnošenja prema djetetu. Također se upoznaju sa znanstvenim stajalištima o pozitivnoj interakciji roditelja i djeteta, kao i o roditeljstvu na dobrobit djeteta (i roditelja).

Glavni cilj programa radionica je stvoriti poticajno i osnažujuće okruženje u kojemu roditelji s voditeljicama radionica i s drugim roditeljima razmjenjuju ideje o načinima na koje žive svoje roditeljstvo i o načinima na koje se odnose prema svojem djetetu; bolje upoznaju sebe kao roditelja te doznaju i za druge moguće načine odnošenja prema djetetu. Također se upoznaju sa znanstvenim stajalištima o pozitivnoj interakciji roditelja i djeteta, kao i o roditeljstvu na dobrobit djeteta (i roditelja).

Klub roditelja “Rastimo zajedno”

Klub roditelja “Rastimo zajedno” je oblik kontinuirane podrške roditeljima koji su bili sudionici radionica “Rastimo zajedno”. Opći cilj je podrška roditeljima u primjeni njihovih uvida i odluka s radionica “Rastimo zajedno”, u razvoju komunikacijskih i drugih vještina stečenih na radionicama kao i osnaživanje njihovog osjećaja roditeljske kompetentnosti.

Radionice za očeve

Ciklus od 11 radionica, koje se provode u sklopu projekta “Jačanje očevog doprinosa ranom razvoju djeteta”, imaju za cilj osnažiti očeve u njihovoj roditeljskoj ulozi kroz razmjenu iskustava s drugim očevima, učenje novih vještina komunikacije te vježbe i aktivnosti koje im olakšavaju svladavanje svakodnevnih ili specifičnih roditeljskih izazova.

podrška

PSIHOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE

Opći cilj je pomoć i podrška roditeljima. Zajedno sa psihologom roditelji postavljaju individualne ciljeve i razvijaju konkretne planove za nadilaženje prepreka. Savjetovanje je interaktivan proces koji zahtijeva uključenost svih sudionika.

Savjetovanje se može doticati razvojnih problema djece, odgojnih dilema, životnih gubitka, rastave, donošenje važnih životnih odluka itd.

Za dolazak u savjetovalište potrebno je javiti se psihologinji osobno ili na broj 091-241-7997.

ZDRAVSTVENO SAVJETOVALIŠTE

Zdravstveno savjetovalište za roditelje je osmišljeno kao podrška i pomoć roditeljima u zdravstvenim temama. Opći cilj je pomoć i podrška roditeljima u rješavanju zdravstvenih poteškoća djeteta i dilema roditelja.

Savjetovalište je otvoreno svaki radni dan u terminu od 8 do 15 sati ili po najavi. Teme s kojima se roditelji mogu javiti su alergije, prehrambene navike, higijenske navike i razne druge teme.

Roditelji mogu dogovoriti sastanak sa zdravstvenom voditeljicom osobno ili na broj 091-241-7993.

Obrasci
Kontakti
Izbornik