Cijene

novac
Dokumenti potrebni za utvrđivanje cijene

1. izjava o broju članova zajedničkog kućanstva
2. preslika osobnih iskaznica odnosno uvjerenja MUP-a o prebivalištu ili boravištu članova zajedničkog kućanstva
3. potvrda Porezne uprave o dohotku ostvarenom u prethodnoj godini za sve članove zajedničkog kućanstva.

Cijene se utvrđuju na godišnjoj razini i vrijede do 31. siječnja. Nakon toga roditelji su dužni dostaviti nove dokumente kako bi se utvrdila cijena za sljedeći jednogodišnji period.

10-satni jaslički program
  • 900 kn za kućanstvo s prihodima većim od 2500 kn
  • 750 kn za kućanstvo s prihodima od 1701 do 2500 kn
  • 600 kn za kućanstvo s prihodima do 1700 kn
5,5-satni vrtićki program
  • 550 kn za kućanstvo s prihodima većim od 2500 kn
  • 550 kn za kućanstvo s prihodima od 1701 do 2500 kn
  • 450 kn za kućanstvo s prihodima do 1700 kn
10-satni vrtićki program
  • 750 kn za kućanstvo s prihodima većim od 2500 kn
  • 650 kn za kućanstvo s prihodima od 1701 do 2500 kn
  • 500 kn za kućanstvo s prihodima do 1700 kn
Što se smatra prihodom?

Prihodom se smatraju sva sredstva koja član zajedničkog kućanstva ostvari po osnovi rada, mirovine, naknade za vrijeme nezaposlenosti, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

Prihodima se ne smatraju pomoć za podmirenje troškova stanovanja, novčana naknada za tjelesno oštećenje, doplatak za pomoć i njegu, ortopedski dodatak, osobna invalidnina, doplatak za djecu i drugi iznosi s osnova pomoći iz socijalne skrbi.

Tko čini zajedničko kućanstvo?

Zajedničko kućanstvo čine bračni drugovi, izvanbračni drugovi i djeca koji zajedno žive, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno.

Cijene ostalih programa

Na ove programe prihodovni uvjet se ne primjenjuje.

Program za djecu s teškoćama

(10-satni program)
650 kn

Program za darovitu djecu

(igraonica)
170 kn

Program predškole

(2,5-satni program)
besplatan
kasica

Podmirenje troškova vrtića

Grad Crikvenica pruža mogućnost podmirenja troškova vrtića u iznosu od 50 ili 100 % temeljem prava na zajamčenu minimalnu naknadu, socijalnog i/ili prihodovnog uvjeta. Odluku o podmirenju troškova boravka u vrtiću utvrđuje Upravni odjel za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu u Gradu Crikvenici.

Informacije vezane uz podmirenje troškova boravka u vrtiću se mogu provjeriti i pomoću kalkulatora. Zahtjev za ostvarivanje ove olakšice se može preuzeti ovdje.

Olakšice

Olakšice se utvrđuju na zahtjev roditelja i odgovarajuće isprave kojom se potvrđuje pravo na određenu olakšicu. Na kraći program igraonica olakšice se ne primjenjuju.

treće i svako daljnje dijete iste obitelji100%
100%
ljetni ispis (srpanj i kolovoz)50%
50%
dijete iz udomiteljske obitelji50%
50%
dijete HRVI50%
50%
drugo dijete kada borave istovremeno u vrtiću25%
25%
zimski ispis (kraj prosinca i prvi dio siječnja)20%
20%
bolovanje djeteta duže od 20 radnih dana neprekidno20%
20%
godišnji odmor roditelja duže od 20 radnih dana neprekidno20%
20%
Upisi
Jelovnik
Izbornik